10/08/2006 | Pergamon, Turkey | A street in the ruins at Pergamon.