9/29/2006 | Athens, Greece | Acropolis : The Parthenon.