8/27/2006 | Oswego, New York | A point at Lake Ontario.